Old school Swatch Watches
10 Avatar chế hài hước dành cho dân FA trong dịp Trung Thu

Sưu tầm chùm avatar chế cho dân Fa trong dịp Trung Thu đầy ngộ nghĩnh và hài hước. Các bạn vẫn chưa có gấu, hãy bình tĩnh không sớm thì muộn cũng sẽ có thôi. Thay vì ngồi gat...